Teatr Żydowski
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Teatr Żydowski > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja

Deklaracja

  Drukuj
 


Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie o dostępności: Teatr Żydowski 

Strona internetowa www.teatr-zydowski.art.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy graficzne mogą nie mieć uzupełnionego tekstu alternatywnego (alt).
 • Nie wszystkie pliki wideo są uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących.
 • Niektóre strony mogą nie posiadać poprawnej struktury (hierarchii) nagłówków H1-H6.
 • Pola i przyciski formularza zapisu na newsletter nie są właściwie opisane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Greiner.
E-mail: a.greiner@teatr-zydowski.art.pl
Telefon: 22 526 20 38

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 Organ nadzorujący: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz

Adres: ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
E-mail: seketariat@teatr-zydowski.art.pl
Telefon: 22 526 20 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1.       Duża scena - mieści się w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa przy al. Niepodległości 141a – scena, z której teatr korzysta gościnnie

Przed wejściem głównym do budynku Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa , przy schodach z lewej strony, znajduje się platforma dla niepełnosprawnych ruchowo. Obok platformy jest dzwonek łączący z ochroną, która każdorazowo wychodzi z budynku i pomaga w obsłudze. Na widowni jest 10 miejsc wydzielonych specjalne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wzdłuż barierki ochronnej, do których jest bezpośredni wjazd.

Toaleta

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa: w holu głównym, obok ochrony znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, do której można dostać się za pomocą platformy.

Dojazd

·         Najbliższe przystanki autobusowe:

Madalińskiego 03 i 04 (ul. Madalińskiego), Madalińskiego 01 i 02 (al. Niepodległości)

·         Najbliższa stacja metra:

Metro Racławicka (ok. 350 m), Metro Pole Mokotowskie (ok. 650 m)

·         Najbliższy przystanek tramwajowy:

Metro Pole Mokotowskie 03 i 04 (al. Niepodległości - ok. 650 m)

 

2.      Scena kameralna - mieści się w tymczasowej siedzibie teatru na ul. Senatorskiej 35 

Do budynku przy Senatorskiej znajduje się bezpośredni podjazd dla wózków inwalidzkich i można wjechać bezpośrednio na salę, jednakże ze względu na małą przestrzeń i różne ustawienia sceny w zależności od spektaklu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widowni z zapytaniem, czy na dany spektakl są przewidziane miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ewentualnie zgłoszenie wcześniej takiej potrzeby, wtedy w miarę możliwości będziemy starali się dostosować przestrzeń na widowni.

 Dojazd

·         Najbliższe przystanki autobusowe:

Pl. Bankowy 01 i 04, Metro Ratusz Arsenał 09 i 10 (al. Solidarności), Bielańska 01 (ul. Bielańska)

·         Najbliższa stacja metra:

Metro Ratusz Arsenał (ok. 450 m)

·         Najbliższe przystanki tramwajowe:

Pl. Bankowy 07 i 08, Metro Ratusz Arsenał 09 i 10 (al. Solidarności)

Parking

W pobliżu teatru znajduje się parking miejski z 2 wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych (ok. 50 m)

Program:

Spektakle „Der Szturem. Cwiszyn/Burza. Pomiędzy”, „Chumesz Lider”, „Miasteczko Kasrylewka” prezentowane są w języku jidysz z napisami w języku polskim.

------------------------------------------------------------------------- 

Oświadczenie o dostępności: Centrum Kultury Jidysz

Strona internetowa www.jidyszland.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre elementy graficzne mogą nie mieć uzupełnionego tekstu alternatywnego (alt).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Markusz.

E-mail: promocja@jidysz.org.pl

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz

Adres: ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
E-mail: seketariat@teatr-zydowski.art.pl
Telefon: 22 526 20 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku przy ul. Andersa 15 nie wymaga pokonania schodów, ale znajdują się tam dwa progi, które mogą utrudniać wejście osobom na wózkach. Wewnątrz sale wykładowe oraz toaleta znajdują się na parterze z łatwym dostępem dla wszystkich osób. Biura znajdują się na piętrze, gdzie nie ma możliwości wjechania dla osoby na wózku. Deklarujemy pomoc w dostaniu się do budynku – po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek, którym można przywołać portiera. W zajęciach odbywających się w siedzibie CKJ mogą brać udział osoby niepełnosprawne ze względu na odpowiednią przestrzeń dla wózków. W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia, prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem CKJ, wtedy w miarę możliwości będziemy starali się dostosować przestrzeń dla osób odwiedzających.

Dojazd

·         Najbliższe przystanki autobusowe:

Muranów 03 (ul. Świętojerska), Zamenhofa 02 (ul. Nowolipki)

·         Najbliższe przystanki tramwajowe:

Muranów 05 i 06 (ul. Andersa)

·         Najbliższe stacje metra:

Metro Ratusz Arsenał (ok. 850m), Metro Dworzec Gdański (ok. 1,3km)

 

 
 
Wprowadził Greiner Agnieszka 22-10-2020
Aktualizujący Greiner Agnieszka 17-05-2022
Zatwierdzający Tencer Gołda (Teatr Żydowski) 17-05-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-05-2022
Liczba odwiedzin: 351